Film guide
Programmerne brugt i guiden står med skrå skrift.
De kan typisk findes i den nyeste version via mine warez-sider.

Indhold
Fra fil: Film fra fil - De-mux af MPG - De-mux af AVI - Undertekster fra fil
Fra DVD: Film fra DVD - Fuld backup af DVD - Udtrække spor fra DVD - De-mux af VTS - Undertekster fra DVD
Behandling: Konvertering - Synkronisering - Beskæring - Frame-serving - Encoding
Afslutning: Kopi af medie - Opsplitning til SVCD - Brænd SVCD - Layout af DVD - Brænd DVD
Opsætninger: "DVD Decrypter" - "DVD Shrink" - "VFAPI Reader Codec" - "VirtualDub"

   Denne guide er beregnet til at lave film til afspilning på DVD'er. Der kan f.eks. være tale om, at du vil gøre dine ferie-videoer lidt mere professionelle eller, at du vil lave en backup af nogle af de gode film du har.
   Du skal være klar over, at 'almindelige' film generelt er copyright'ed, hvilket betyder, at de ikke må kopieres uden ophavsrettighedshaverens tilladelse.
   Guiden vil undervejs gøre dig opmærksom på, hvornår du kan slette et dir, for at spare plads. Hvis du har plads nok, er det dog altid en fordel at beholde alle dir'ene, indtil du er helt færdig.
   Guiden omhandler som udgangspunkt kun ét video-/lyd-/undertekstspor. Hvis du holder tungen lige i munden er der dog ingen problemer i at behandle flere spor - bare husk at få gjort det hele med dem alle...

Hvad vil du gøre?
1) Kopiere en (S)VCD/DVD, som i forvejen er hjemmebrændt, uden at ændre noget ved denne. Gå til Kopi af medie.
2) Lave en film ud fra filer, eller ændre en eksisterende (S)VCD. Gå til Film fra fil.
3) Lave backup af en original DVD eller ændre en hjemmebrændt DVD. Gå til Film fra DVD.


Film fra fil

   Først skal du have filmen til harddisken. Er filmen delt op i flere filer, skal du behandle hver fil for sig og først til sidst sammensætte filmen under "Layout af DVD".
   Det er en god idé at navngive filerne på en logisk måde, så du nemt kan kende forskel på dem, og så du allerede her har bestemt en evt. rækkefølge af dem.
   Sørg for at have et dir kaldet \Filmtitel\, og i dette dir have en TXT-fil, som du kan bruge til at skrive de ting i, som du undervejs skal huske.

Hvilken slags fil har du?
1) Fil fra (S)VCD eller MPG-fil. Gå til De-mux af MPG.
2) AVI-fil. Gå til De-mux af AVI.
3) Anden type af fil. Brug special-programmer til at konvertere til en af ovenstående, og følge derefter det relevante link.


De-mux af MPG

"TMPGEnc Plus" version 2.512.52.161
1) Sørg for at en evt. CD/DVD er rengjort. Har du ikke filen på CD/DVD skal du kopiere den til dit \Filmtitel\-dir.
2) Vælg 'File' - 'MPEG Tools' - 'Simple De-multiplex'.
3) Find MPG-filen på CD'en, DVD'en eller i \Filmtitel\-dir'et (hvis der er tale om en VCD, hedder filen DAT).
4) Navngiv som nævnt ovenfor for både video- og audio-fil, og læg dem i et dir Filmtitel\FILES\.
5) Gør dette for hver MPG-fil du skal bruge - husk dog på, at ændre navnet på harddisk-filen for hver gang (jf. ovenfor), da du ellers typisk vil overskrive den du lige har lavet.
6) Du bør skrive ned, hvilket sprog, der er i de enkelte lydfiler. Typen er stereo.
7) Hvis du skal benytte undertekster, skal du gå til Undertekster fra fil.
8) Hvis ikke du skal benytte undertekster, skal du gå til Konvertering.


De-mux af AVI

1) Først bør du få din fil til harddisken - typisk blot ved at kopiere den til et dir Filmtitel\FILES\ (husk navngivning som nævnt tidligere).
2) Find ud af, hvilken slags video og audio der er i filmen ved at bruge programmet "GSpot" version 2.21. Skriv audio-type (AC3-kanal-antal eller WAV) og sproget ned. Skriv også FPS ned.
3) Vær opmærksom på, om du har de rigtige codecs installeret på computeren. Hvis du kan afspille filen, så er den som hovedregel OK.

"VirtualDub" version 1.5.10 (Opsættes)
1) Åbn filen. Vælg 'Audio' - 'Source audio'.
2) Hvis der ikke er tale om AC3-lyd:
   a) Vælg 'Full processing mode'.
   b) Sæt 'Compression' til 'No compression'.
   c) Sæt 'Conversion' til 'High quality', '16-bit' og 'Stereo'.
   d) 'Sampling rate' sættes til:
      1) 44100 kHz hvis dit mål er at lave en CD.
      2) 48000 kHz hvis dit mål er at lave en DVD.
3) Hvis der er tale om AC3-lyd vælges 'Direct stream copy'.
4) Vælg 'File' - 'Save WAV'. Kald filen det samme som 'hoved'-filen og læg den i dir'et Filmtitel\FILES\.
5) Hvis der var tale om AC3-lyd, skal du nu manuelt gå ind og ændre filens betegnelse til 'AC3' i stedet for 'WAV'.
6) Hvis du skal benytte undertekster, skal du gå til Undertekster fra fil.
7) Hvis ikke du skal benytte undertekster, skal du gå til Konvertering.


Undertekster fra fil

   Der er flere forskellige måder at få fat i undertekster. De kan downloades mange steder på Internettet, og man kan også selv lave dem ved hjælp af special-programmer.
   Når du har fat i sådan en fil, skal du åbne den i "Subtitle Workshop" version 2.51. Dette giver dig mulighed for flere forskellige tilretninger af filen, der tit kan være ret fejlbehæftet.
   Når du er færdig med tilretningen af din undertekst-fil skal den gemmes som typen 'SubStation Alpha'. Gem den i dit Filmtitel\FILES\-dir med sædvanlig navngivning. Skriv sproget ned.
   Har du flere filer til ét sprog, skal disse senere tilrettes og synkroniseres. Indtil videre skal de IKKE sammenføjes men blot gemmes hver for sig (husk i navngivningen at vise rækkefølgen).

Gå til Konvertering.


Film fra DVD

"DVD Decrypter" version 3.5.4.0 (Opsættes)
1) Sørg for DVD'en er ren, og at du har lavet et dir \Filmtitel\. I dette dir skal du også have en TXT-fil, som du kan bruge til at skrive de ting i, som du undervejs skal huske.
2) Isæt DVD'en, og tjek, at alle filer er valgt i programmet.
3) Som 'Destination' vælges et dir Filmtitel\DECRYPT\.
4) Tryk den store 'Decrypt'-knap og vent.
5) Selve DVD'en skal herefter ikke bruges mere.

Hvad vil du gøre med filmen (læs afsnittet igennem inden du beslutter dig)?
1) Lave en fuld backup. Gå til Fuld backup af DVD.
   - Fordele: Meget enkelt og hurtigt. Kvalitet stort set som original.
   - Ulemper: Du kan ikke fjerne nogle spor fra DVD'en, så alle små reklamer, advarsler mm. vil være med (ingen spor vil dog være 'låst', så 'Menu'-knappen på din fjernbetjening vil altid bringe dig til hovedmenuen modsat de typiske originale DVD'er). Kan ikke laves til SVCD. Ikke mulighed for ændringer såsom tilføjelse af (andre) undertekster.
   - Andet: Hele menu-systemet kommer med. Hovedregel: Hvis der samlet set er mindre end 2½ times video på DVD'en, vil du ikke kunne udnytte al pladsen på den brændte DVD - Hvis der samlet set er mere end 4 timers video på DVD'en, kan det ikke være på den brændte DVD. Dette kan du teste ved at gennemgå proceduren for den fulde backup (og så evt. vælge en anden løsning i stedet).
   - OBS: Kompatibelt med alle DVD-afspillere som kan tage DVD+R/-R.
2) Udtrække spor fra DVD'en og kun bruge dem. Gå til Udtrække spor fra DVD.
   - Fordele: Mere kontrol over ændringer og DVD-menu. Mulighed for at lave både SVCD og DVD.
   - Ulemper: Mere kompliceret proces.
   - Andet: Afhængigt af ændringer/kvalitet vil der kunne være op til 6 timers video på den brændte DVD.
   - OBS: DVD-afspilleren skal kunne tage DVD+R/-R. Hvis dit mål er at lave SVCD'er skal DVD-afspilleren selvfølgelig kun være kompatibelt med dette.

OBS
1) Hvis du er i tvivl, vælges løsning '1', hvor du så kan se, hvordan den fulde backup passer til filmen, og så få muligheden for at ændre mening.
2) Når du senere skal vælge undertekster, skal du være opmærksom på, at nogle film har såkaldte 'forced subtitles'. Det betyder, at der er enkelte undertekst-billeder til når der er udtale på et andet sprog end hovedsproget i filmen. Sådanne spor kan være nødvendige for forståelsen, selvom du ikke mener at behøve undertekster.


Fuld backup af DVD

"DVD Shrink" version 3.2.0.15 (Opsættes)
1) Tryk 'Open Files' og vælg dit Filmtitel\DECRYPT\-dir.
2) Fravælg alle lyd- og undertekst-spor, og gå så ind og vælg selv lyd/undertekst for hvert enkelt spor. Skriv sproget og typen i lyd- og undertekst-spor ned. Hvis du er i tvivl om, hvilke du vil have, så kan du afspille Filmtitel\DECRYPT\VIDEO_TS.IFO i din software-afspiller. Rækkefølgen af lydsporene vil være den samme.
3) Sæt alle 'Video compression' til det laveste, undtagen hoved-filmen, som du sætter til 'Automatic'.
4) Forvis dig om, at størrelsen ikke er over én DVD (husk at se på størrelsen øverst til højre). Hvis du ikke kan få den ned på det, så skal du gå tilbage til Udtrække spor fra DVD i stedet.
5) Hvis størrelsen er væsentligt lavere end en DVD (spildplads), kan du vælge flere lyd-/undertekst-spor og/eller sætte 'Video compression' på 'No compression' for hoved-filmen og sætte den op for andre film-spor. Kan du ikke på denne måde komme op i nærheden af én DVD i størrelsen, bør du også gå til Udtrække spor fra DVD i stedet.
6) Tryk 'Backup' og brug følgende indstillinger:
   - Fanen 'Target Device': Vælg 'Hard Disk Folder' og dit Filmtitel-dir. Vælg boksen i bunden.
   - Fanen 'DVD Region': Vælg 'Region Free'.
   - Fanen 'Quality Settings': Hvis den er aktiv vælges begge bokse og 'Sharp (default)'.
   - Fanen 'Options': Øverste og nederste boks skal vælges.
   - Fanen 'Burn Settings': Ingen ændringer.
7) Gå til dit Filmtitel-dir og slet dir'et \AUDIO_TS\.
8) Test din lavede DVD, ved at gå ind i dir'et Filmtitel\VIDEO_TS\ og afspille filen VIDEO_TS.IFO med din software-player på PC'en.
9) Du skal nu ikke bruge dir'et \DECRYPT\ mere. Gå direkte til Brænd DVD.


Udtrække spor fra DVD

Du skal i denne proces vælge mellem at have VTS som mål eller ikke. Forskellen forklares her:
1) VTS-mål:
   - Fordele: Enkelt og hurtigt. Kvalitet stort set som original.
   - Ulemper: Du kan ikke redigere i sporet og f.eks. indsætte undertekster. Som menu vil du kun kunne lave et link til at afspille filmen - der er ikke mulighed for at lave valg mellem f.eks. lydspor og lignende (sporene vil dog stadig være der, og vil kunne vælges via fjernbetjeningen). Kan ikke laves til SVCD.
   - Andet: Sporet vil mindst fylde 1150 MB pr. times film (sikkert nærmere 1500 MB - Der er maksimalt plads til 4460 MB på en DVD).
   - OBS: DVD-afspilleren skal kunne tage DVD+R/-R, men selv da, er det ikke alle som kan afspille denne type hjemmebrændte DVD'er.
2) Ikke VTS-mål:
   - Fordele: Fuld kontrol over redigeringen af produktet og menu-opsætningen på den brændte DVD. Mulighed for at lave SVCD'er i stedet for DVD.
   - Ulemper: Kompliceret proces. Kvaliteten afhænger af ændringerne, men der er tale om en (anelse) dårligere kvalitet.
   - Andet: Afhængigt af ændringerne vil der kunne være op til 6 timers video på en brændt DVD.
   - OBS: DVD-afspilleren skal kunne tage DVD+R/-R og SVCD. Hvis dit mål er at lave SVCD'er skal DVD-afspilleren kunne tage CD-R og SVCD.

"DVD Shrink" version 3.2.0.15 (Opsættes)
1) Tryk 'Open Files' og vælg \DECRYPT\-dir. Tryk 'Re-author'.
2) Træk fra højre til venstre de spor over, som du vil have. Er der flere spor, skal du være opmærksom på rækkefølgen, da denne bestemmer den efterfølgende nummerering. Skriv VTS-nummeret ned for hvert spor.
3) Vælg lyd- og undertekst-spor for hvert spor. Du kan ikke vælge DTS. Vær opmærksom på, at såfremt du påtænker at lave SVCD eller af anden grund VIL have almindelig stereo-lyd, så bør du vælge et stereo-spor (2 kanaler), såfremt dette findes. Sørg for at skrive sprog og type ned for lydsporet. Hvis du er i tvivl om, hvilke du vil have, så kan du afspille Filmtitel\FILES\VIDEO_TS\VIDEO_TS.IFO i din software-afspiller. Rækkefølgen af lydsporene vil være den samme.
4) Højre-klik på hvert enkelt spor du har valgt i venstre side af billedet. Opsæt, så der er sat dine foretrukne lyd-/undertekst-spor som standard.
5) Ved at trykke på 'Start/End'-ikonet kan du klippe i starten og slutningen af klippet.
6) Vælg 'Compression Settings'. Under 'Video'-delen sættes compression til 'Custom Ratio'. Du skal så selv sætte, hvor meget videoen skal komprimeres. Sæt den, så det størrelsesmæssigt passer til dit behov (en DVD lavet udelukkende med VTS kan indeholde op til 4460 MB). Vær opmærksom på, at du kan se både selve video-størrelsen og den samlede størrelse i programmet. Kan du ikke få størrelsen til at harmonere med det ønskede, kan du som nævnt ovenfor overveje ikke at benytte VTS. De spor, som du vælger IKKE at have som VTS-mål skal sættes til 'No Compression'.
7) Tryk på 'Backup' og brug følgende settings:
   - Fanen 'Target Device': Vælg 'Hard Disk Folder' og et dir Filmtitel\FILES\. Vælg boksen i bunden.
   - Fanen 'DVD Region': Vælg 'Region Free'.
   - Fanen 'Quality Settings': Hvis den er aktiv vælges begge bokse og 'Sharp (default)'.
   - Fanen 'Options': Øverste og nederste boks skal vælges.
   - Fanen 'Burn Settings': Ingen ændringer.
8) Når den er færdig går du til dit Filmtitel\FILES\-dir og sletter dir'et \AUDIO_TS\.
9) Du skal nu ikke bruge dir'et \DECRYPT\ mere.
10) Hvis du har nogle spor UDEN VTS-mål, skal du gå til De-mux af VTS. Har du kun spor med VTS-mål, skal du gå til Layout af DVD.


De-mux af VTS

   Fremover vil du få adskillige filer at operere med. Det er en god idé at navngive filerne på en logisk måde, så du nemt kan kende forskel på dem, og så du allerede her har bestemt en evt. rækkefølge af dem.

"ReJig" version 0.5e
2) Vælg 'IFO Mode' og 'Add' din VTS-fil (som nedskrevet).
3) Sæt kryds ud for video- og lydspor.
3) Sørg for at have valgt 'Demux Video' og 'Correct AC3 Delay'. Du må IKKE have valgt 'Automatic Authoring'.
4) 'Output Directory' sættes til et dir Filmtitel\FILES\.
5) Sørg for bagefter at gå ind og navngive efter de nævnte metoder. Skal du ordne flere VTS'er efter hinanden, skal navngivning ske mellem hver, da du ellers overskriver de foregående.

Hvad vil du gøre nu?
1) Rippe undertekster fra DVD'en. Gå til Undertekster fra DVD.
2) Bruge andre undertekster. Gå til Undertekster fra fil.
3) Ikke benytte undertekster. Gå til Konvertering.


Undertekster fra DVD

"SubRip" version 1.17.1
Skal kun benyttes, hvis du ønsker valgbare undertekster på den endelige DVD (kan ikke benyttes på SVCD).
1) Tryk på VOB-ikonet og åbn den samme IFO som tidligere brugt. Vælg den undertekst (øverst til venstre), som du ønsker at rippe. Vær opmærksom på, at den hedder 'wide' eller sådan noget og IKKE '???', da det i så fald ikke virker.
2) Vælg 'Save SubPictures As BMP" og afkryds "+ TC & Res.".
3) Gem filerne i et dir Filmtitel\FILES\SUBx\ og navngiv dem 'SUB'. Såfremt du ripper flere forskellige undertekster til samme film, skal de ligge i hvert sit under-dir - derfor x'et i dir-navnet.
4) Som type skal du vælge 'Philips SVCD Designer', '4 bits' og tilvælge 'Custom Colors and Contrast'. Farverne skal i være de rene udgaver af hvid, rød, sort, blå. Rækkefølgen af farverne skal være således, at din tekst bliver sort med røde kanter på hvid baggrund. Alt andet skal forblive som standard.
5) Når den er færdig (oppe på 100 %), skal du i det nederste vindue vælge 'File' - 'Save as' og navngive den DUMMY.SUB (den skal forblive i dir'et \SUBx\).

"VobSub" version 2.23
Skal både benyttes til permanente og valgbare undertekster.
1) Åbn programmet 'VobSub Configure' og åbn derinde den samme IFO-fil som tidligere brugt.
2) Som destination vælges dit Filmtitel\FILES\-dir.
3) Fravælg de sprog du ikke vil have (som permanent undertekst kan du kun vælge ét sprog). Pas på at vælge det samme nummer som ovenfor, idet teksten ikke altid passer. Skriv valget ned.
4) Markeringen i bunden af boksen skal være valgt. Tryk 'OK'.
5) Gå til dit Filmtitel\FILES-dir og navngiv de to filer passende (de skal have éns navne og bibeholde typen).

Gå til Konvertering.


Konvertering

Du skal nu ikke bruge dir'et Filmtitel\DECRYPT\ mere.

   I det følgende gennemgåes alle de filtyper du kan have liggende i dit Filmtitel\FILES\-dir. Det er vigtigt, at du tager hver del i rækkefølge, da nogle filer evt. skal konverteres flere gange. M1V- og AVI-filer skal ikke konverteres.

M2V-filer
"DGIndex" version 1.2.1
1) Åbn M2V-filen. Sæt 'Audio' - 'Output Method' til 'Disable'.
2) Vælg 'File' - 'Save Project'. Gem i dit Filmtitel\FILES\-dir med normal navngivning.
3) Når den er helt færdig, sættes markør-starten til midt i sporet, og du trykker 'F5'. Skriv følgende ned: 'Aspect Ratio', 'Frame Rate' (FPS) og 'Frame Type'. Tryk 'ESC' og luk programmet.
"VFAPI Reader Codec" version 1.05 (Opsættes)
1) 'Add' din D2V-fil. Tryk 'Convert'.
2) Programmet er lynhurtigt, men vær sikker på den er færdig, inden du lukker.

MPA- eller MP2-filer
"TMPGEnc Plus" version 2.512.52.161
1) Tryk 'Browse' ud for 'Audio source' og vælg din MP2-fil.
2) Vælg 'File' - 'Output to file' - 'WAVE file'.
3) 'Setting skal stå til:
   a) PCM - 172 KB/sek hvis dit mål er at lave en CD.
   b) PCM - 187 KB/sek hvis dit mål er at lave en DVD.
4) Gem i dit Filmtitel\FILES\-dir med normal navngivning.

AC3-filer
"AC-3 Audio Decoder" version 1.24b
1) Output skal være 'Wave PCM'.
2) Settings skal være '16-bit' og 'Stereo'.
3) 'Sampling rate' sættes til:
   a) 44100 kHz hvis dit mål er at lave en SVCD.
   b) 48000 kHz hvis du vil lave en DVD.
4) Output sættes til dit Filmtitel\FILES\-dir.
5) Vent på programmet bliver færdig med at lave WAV-filen.
6)Hvis din AC3-fil har mere end 2 kanaler, skal du bestemme dig til, om du vil beholde den originale lyd, eller ændre den til et almindeligt stereo-spor. Hvis dit mål er en SVCD, kan du ikke vælge at beholde den originale. Hvis du vælger at beholde den originale AC3-fil, skal du nu manuelt flytte AC3-filen til et dir Filmtitel\FILES\DONE\.

WAV-filer
"Normalize" version 0.253
1) Vælg din WAV-fil under 'Input'.
2) Sæt 'Normalize to' til 100 %.

SSA-filer
"Sub Station Alpha" version 4.08
1) Åbn din SSA-fil. Vælg 'Styles' - 'Define' - 'Edit' og sæt settings som på nedenstående billede. Farverne er gul, gul, gul og sort.
pic_c1.png
2) Vælg 'File' - 'Save'.

IDX-filer
"VobSub" version 2.23
1) Åbn prugrammet 'VobSub Configure' og vælg din IDX-fil.
2) Vælg et af de rippede spor (sprog) øverst i midten.
3) Markér 'Custom colors' og 'Save settings for next run'.
4) Sæt farverne til hvid, gul, gul, sort. Den hvide farve (og kun den) skal markeres forneden.
5) Tryk 'OK'.

Gå til Synkronisering.


Synkronisering

"VirtualDub" version 1.5.10 (Opsættes)
1) Åbn din AVI- eller M1V-fil. Hvis der er tale om en M1V-fil, skal du gå ind i 'File' - 'File Information' og skrive FPS ned.
2) Vælg 'Video' - 'Fast recompress'.
3) Vælg 'Audio' - WAV Audio' og vælg din WAV-fil.
4) Vælg 'Audio' - 'Direct stream copy'.
5) Du kan nu afspille filmen forskellige steder (se på billedet til venstre), og kontrollere, at lyd og video er synkroniseret.
6) Er de ikke synkroniseret, kan du vælge 'Audio' - 'Interleaving' og prøve dig frem med forskellige værdier under 'Audio skew correction', indtil det passer. Når du har fundet den rigtige værdi, skal du skrive den ned.
7) Vælg 'Video' - 'Full processing mode'.
8) Hvis du har undertekster:
   a) Vælg 'Video' - 'Filters' - 'Add':
      1) Undertekster fra DVD: Vælg filteret 'VobSub' og åbn din IDX-fil.
      2) Undertekster fra fil: Vælg filteret 'subtitler' og åbn din SSA-fil.* Indstil den, så kun 'Enable advanced rasterizer' og q2-wrapping er valgt.
   b) Afspil filmen forskellig steder (se på billedet til højre), og kontrollér, at underteksterne er synkroniseret.
   c) Er de ikke synkroniseret, gør du følgende:
      1) IDX-filer: Gå ind i filterets indstillinger og prøv dig frem med forskellige værdier under 'Time offset', indtil det passer. Er der tale om en valgbar undertekst, skal du skrive tallet ned (husk +/-).
      2) SSA-filer: Gennemgå punktet 'Synkronisering af SSA-fil' herunder, inden du fortsætter
   d) Er der tale om en valgbar undertekst, skal du fjerne filteret igen, og derefter gennemgå punktet 'Synkronisering af DVD.SUB' herunder (kun for VobSub-filer), inden du fortsætter.
9) Luk IKKE "VirtualDub" version 1.5.10. Gå til Beskæring.

* Hvis din SSA-fil og/eller filmen er delt over flere (og de ikke passer sammen), skal du synkronisere hver del og derefter klippe/klistre med "Subtitle Workshop" version 2.51. Funktionen 'Tools' - 'Join subtitles' er typisk meget brugbar til det. Til sidst skal det ende op med, at du har SSA-filer, som er perfekt afstemt med din film-dele.

Synkronisering af DVD.SUB
   Luk IKKE "VirtualDub" version 1.5.10. Har du rippet flere sprog/spor, gør du nedenstående for hver. Når du har flere forskellige undertekster til samme film, skal de ligge i hvert sit under-dir - derfor x'et i dir-navnet nedenfor.
1) Åbn programmet 'SubResync' ("VobSub" version 2.23), åbn din IDX-fil og vælg et rippet spor.
2) Tryk 'Save as' og gem som DVDMaestro-fil i et dir Filmtitel\FILES\SUBx\SYNC\ med navnet SYNC.SON.
3) Åbn din SYNC.SON-fil i MS-Word:
   a) Lav følgende erstatning: '4 cifre og en tabulator' = 'søgeteksten og en tabulator'.
   b) Fjern alt i indledningen ned til det første '0001'.
   c) Gem som tekstfil Filmtitel\FILES\SUBx\SYNC\SYNC.TXT.
4) Åbn din DUMMY.SUB i "Subtitle Workshop" version 2.51.
5) Vælg 'Edit' - 'Timings' - 'Adjust' - 'Adjust to synchronized subtitles' og vælg din SYNC.TXT-fil.
6) Hvis du har nedskrevet et synkroniseringstal, skal du nu indføje dette med 'Edit' - 'Timings' - 'Set delay' (husk +/-).
7) Du kan nu vælge at fjerne enkelte undertekst-linjer, hvis du har behov for det.
8) Gem som DVDSubtitle-fil Filmtitel\FILES\SUBx\DVD.SUB.

Synkronisering af SSA-fil
1) Vælg 'Audio' - 'Full processing mode'.
2) Sæt 'Audio' - 'Compression' til 'No compression'.
3) Sæt 'Audio' - 'Conversion' til din valgte 'Sampling rate', 'High quality', '8 bit' og 'Mono'.
4) Vælg 'File' - 'Save WAV' og gem som Filmtitel\FILES\SYNC.WAV.
5) Når den er gemt sættes 'Audio' - 'Direct stream copy'. Luk IKKE "VirtualDub" version 1.5.10.
"Sub Station Alpha" version 4.08
6) Åbn din SSA-fil og vælg 'Timing' - 'Time From WAV File'.
7) Tryk på knappen 'Open' og vælg din SYNC.WAV.
8) Ved at bruge 'Timing' - 'Auto Ramp and Shift' og knappen 'Play Row' kan du nu få underteksten i perfekt synkronisering.
9) Husk at tjekke begyndelse, midten og slutning, inden du vælger 'File' - 'Save'.


Beskæring

Allerførst skal du være opmærksom på, om der er tale om Interlaced video. Er der det, skal du starte med at indsætte filteret "De-interlace" med førstevalget valgt.

1) Hvis der ikke er tale om en oprindelig AVI-fil: Vælg 'Video' - 'Filters' - 'Add' - 'resize'. Sæt 'Filter mode' til 'A=-1.00' og sæt størrelsen som følger:
   a) M1V-fil med FPS IKKE på 25: 320x240.
   b) M1V-fil med FPS på 25: 352x264.
   c) Oprindeligt M2V-fil fra CD (SVCD): 480x360.
   d) Oprindelig DVD-fil med 4:3 i 'Aspect Ratio': 640x480.
   e) Oprindelig DVD-fil med 16:9 i 'Aspect Ratio': 720x405.
2) Vælg filteret 'null transform' og tryk 'Cropping'. Vær opmærksom på, at man nogle gange skal trykke 'OK' til filter-billedet og køre filmen kort, før den opdaterer.
3) Find et lyst sted i filmen. Forøg alle 'offset' indtil du har et billede med pæne kanter, uden nogle sorte bars. Du skal mindst sætte hver især til 2. Vær opmærksom på, at der kan forefindes forskellige billedformater igennem filmen, i hvilket tilfælde du må beslutte dig til, om du vil skære noget fra på nogle billeder, eller lade der være sorte bars på andre billeder. Dette vil typisk være afgørende for, om der i sidste ende bliver tale om et 4:3- eller 16:9-format. Vær også opmærksom på, at VirtualDub af og til har en lille fejl som gør, at du kun kan se din egentlige klipning, hvis du går ud til hovedbilledet og kører filmen. I så fald må du gå lidt frem og tilbage mellem filter-indstillingerne og hovedbilledet.
4) Se på tallene i din 'null transform'-linje på filter-billedet (du skal evt. opdatere ved at gå ud, køre filmen og gå ind igen).Dividér det første med det andet. Hvis du får et nummer mindre end 1,55, skal du vælge '4:3-format' nedenfor. Ellers skal du vælge '16:9-format' nedenfor.

4:3-format
1) Tryk igen 'Cropping' og forøg de 4 'offset' så lidt som muligt, indtil du har en af disse størrelser:
634x476 630x473 626x470 622x467 618x464 614x461 610x458 606x455 602x452 598x449 594x446 590x443 586x440 582x437 578x434 574x431 570x428 566x425 562x422 558x419 554x416 550x413 546x410 542x407 538x404 534x401 530x398 526x395 522x392 518x389 514x386 510x383 506x380 502x377 498x374 494x371 490x368 486x365 482x362 478x359 474x356 470x353 466x350 462x347 458x344 454x341 450x338 446x335 442x332 438x329 434x326 430x323 426x320 422x317 418x314 414x311 410x308 406x305 402x302 398x299 394x296 390x293 386x290 382x287 378x284 374x281 370x278 366x275 362x272 358x269 354x266 350x263 346x260 342x257 338x254 334x251 330x248 326x245 322x242 318x239 314x236 310x233 306x230 302x227 298x224 294x221 290x218 286x215 282x212 278x209 274x206 270x203 266x200 262x197 258x194 254x191 250x188 246x185 242x182 238x179 234x176 230x173 226x170 222x167 218x164 214x161 210x158 206x155 202x152 198x149 194x146 190x143 186x140 182x137 178x134 174x131 170x128 166x125 162x122 158x119 154x116 150x113 146x110 142x107 138x104 134x101 130x98 126x95 122x92 118x89 114x86 110x83 106x80 102x77 98x74 94x71 90x68 86x65 82x62 78x59 74x56 70x53 66x50 62x47 58x44 54x41 50x38 46x35 42x32 38x29 34x26 30x23 26x20 22x17 18x14 14x11 10x8 6x5
2) Skriv ned P=1,33. Luk ikke VirtualDub. Gå til Frame-serving.

16:9-format
1) Hvis tallet du lige dividerede dig frem til er mindre end 2,00:
   a) Tryk igen 'Cropping' og forøg de 4 'offset' så lidt som muligt, indtil du har en af disse størrelser:
706x398 690x389 674x380 658x371 642x362 626x353 610x344 594x335 578x326 562x317 546x308 530x299 514x290 498x281 482x272 466x263 450x254 434x245 418x236 402x227 386x218 370x209 354x200 338x191 322x182 306x173 290x164 274x155 258x146 242x137 226x128 210x119 194x110 178x101 162x92 146x83 130x74 114x65 98x56 82x47 66x38 50x29 34x20 18x11
   b) Skriv P=1,78 ned og gå til Frame-serving (luk ikke VirtualDub).
2) Hvis du IKKE skal have undertekster på det endelige produkt: Lav din division igen, men denne gang trækkes 2 fra hvert tal inden du dividerer. Resultatet er P - skriv det ned. Gå til Frame-serving (luk ikke VirtualDub).
3) Læg mærke til det sidste tal i 'null transform'-linjen. Vi kalder dette for Z.
4) Tryk 'Cropping' og forøg X-værdierne ligeligt (så lidt som muligt), indtil du har en af disse X-værdier (XxY) som det første tal i 'null transform'-linjen:
706x398 690x389 674x380 658x371 642x362 626x353 610x344 594x335 578x326 562x317 546x308 530x299 514x290 498x281 482x272 466x263 450x254 434x245 418x236 402x227 386x218 370x209 354x200 338x191 322x182 306x173 290x164 274x155 258x146 242x137 226x128 210x119 194x110 178x101 162x92 146x83 130x74 114x65 98x56 82x47 66x38 50x29 34x20 18x11
5) Dette tal kalder vi X. Husk det tilhørende Y-tal.
6) Add endnu en 'resize' og sæt width=X, height=Z og 'Filter mode' til 'A=-1.00'. Markér 'Expand frame and letterbox image' og sæt der width=X og height={2*Y-Z+2}. Sæt farven til sort.
7) Add endnu en 'null transform', tryk 'Cropping' og sæt Y1={Y-Z+2}.
8) Skriv følgende tal ned: P={(X-2)/(Z-2)}.
9) Luk ikke VirtualDub. Gå til Frame-serving.


Frame-serving

1) Hvis du har et 'subtitler'- eller 'VobSub'-filter, så gennemgå 'Tilretning af undertekster' nedenfor, inden du fortsætter her.
2) Vælg 'File' - 'Save processing settings'. Navngiv og gem i dit Filmtitel\FILES\-dir.
3) Vælg 'File' - 'Start frame server'. Hvis du har mere end 1 frame-serving igang, skal du evt. rette det auto-genererede navn, hvis det er det samme som et af de kørende.
4) Navngiv VDR-filen, og husk selv at skrive '.vdr', da programmet ikke gør det. Gem den i dit Filmtitel\FILES\-dir.
5) Gå til Encoding.

Tilretning af undertekster
1) Sørg for, at dit 'subtitler'- eller 'VobSub'-filter flyttes, så det står nederst i filter-rækkefølgen.
2) SUB-filer (VobSub): Åbn filteret og sæt farver og Y-værdi, til det ser ud, som du ønsker, når du går tilbage i VirtualDub og kontrollerer.
3) SSA-filer (subtitler). Hvis du ønsker at ændre udseendet:
   a) Åbn SSA-filen i "Sub Station Alpha" version 4.08.
   b) Under 'Styles' - 'Define' - 'Edit' kan du nu ændre udseendet på underteksten med farverne, 'Outline' og 'Vertical'. For hver ændring skal du trykke 'File' - 'Save', og gå tilbage i VirtualDub og kontrollere udseendet.


Encoding

Beregning af størrelse
   Dette kommer helt an på, om du laver SVCD eller DVD, hvor meget plads, der er på dit medie, om der skal være plads til andet på mediet, om du har tænkt dig at splitte det over flere medier osv. Her er et par gode råd:
1) SVCD: Regn en 80 minutters CD som 740 MB. Der kan maksimalt være ca. 55 minutters video på en SVCD. Såfremt du har flere forskellige ting, som skal være på en CD, så brug %-nummeret under encoding til at matche et vist antal CD'er.
2) DVD:
   a) Kan laves så meget som muligt i "DVD-lab PRO" version 1.53 b050530, hvorefter man i compile-vinduet kan se, hvor meget plads, der er tilbage. Tallet ud for 'Estimated DVD size' skal fratrækkes DVD'ens størrelse (typisk 4460 MB). Vær opmærksom på, at DVD'en typisk godt kan brændes, selvom den er en anelse for stor i "DVD-lab PRO" version 1.53 b050530. Jeg har succesfuldt lavet DVD'er med en 'estimated DVD size' på 4,49 GB.
   b) Kan også udregnes ved at tage størrelsen af relevante filer på harddisken. Man skal dog huske at gange deres størrelse med 1,1.
   c) Når man encoder med "TMPGEnc Plus" version 2.512.52.161 er der altid lyd med i den beregnede størrelse. Såfremt du ikke skal bruge et sådant lydspor (når du i forvejen har en AC3-fil), kan du encode filen i en større størrelse. Regn med, at lyden fylder 1,38 MB pr. minut.
3) Husk 1 GB = 1024 MB = 1024x1024 KB.
4) Når du har beregnet din størrelse, skal du skrive den ned.
5) Vær opmærksom på, at det evt. kan være en fordel at lave disse SVCD-DVD-filer i størrelser, der senere kan splittes på CD'er, såsom 740, 1480 og 2220.

"TMPGEnc Plus" version 2.512.52.161
1) Åbn TMPGEnc's Project Wizard.
2) Vælg den rigtige type under Super Video-CD (nedskrevet Frame Rate: 30=NTSC, 24=NTSCFilm og 25=PAL).
3) Vælg VDR-filen til både video og audio.
4) Lad 'Video type' blive stående til det forvalgte.
5) Hvis 'Field order' kan vælges, skal den stå til 'Bottom field first'.
6) 'Aspect ratio' skal stå til 1:1.
7) Hvis du har behov for at fjerne noget i slutningen af filmen, kan du gøre det under 'Source range'. Du må KUN fjerne noget i starten, hvis du ikke har AC3-lyd og ikke har valgbare undertekster.
8) Under 'Clip frame' sættes alle 4 til '1' og der vælges 'Full screen (keep aspect ratio)'.
9) Tryk 'Other settings' og sæt 'Motion search precision' til 'Highest quality'.
10) Sæt 'Estimated file size' til det beregnede. Hvis du laver SVCD vil du typisk blot bruge %-nummeret til at angive antallet af CD'er - Husk at fratrække evt. andre encodede spor. Skriv %-tallet ned.
11) Navngiv og placér i et dir Filmtitel\FILES\DONE\.
12) Markér ikke nogen af de to bokse i bunden men tryk blot 'OK'.
13) Tryk 'Load' og vælg 'Unlock' under \EXTRA.
14) Hvis ikke du skal bruge lyden (hvis du har en AC3-fil) vælges 'ES (Video only)'.
15) Hvis du skal bruge lyden og laver en DVD:
   a) Vælg 'ES (Video+Audio)'.
   b) Gå ind under 'Setting' og sæt 'Audio' - 'Sampling frequenzy' til 48000.
16) Gem projektet i en 'batch list' inden du sætter den i gang.
17) Hvis du skal lave et ekstra lydspor, skal du principielt gøre alt det samme, dog kan du nøjes med at vælge 'ES (Audio only)'.
18) Er dit mål en SVCD skal du gå til Opsplitning til SVCD.
19) Er dit mål en DVD, skal du gå til Layout af DVD.


Kopi af medie

"Nero Burning ROM" version 6.6.0.8
1) Sørg for, at din CD/DVD er rengjort.
2) Gå ind i Nero-guiden og vælg CD eller DVD og derefter 'Copy'-funktionen.
3) Sørg for aldrig at brænde 'On the fly', da det alt for nemt kan gå galt.
4) Når du er færdig med at brænde, bør du teste den lavede CD/DVD ved at lave en standard afspilning.


Opsplitning til SVCD

"TMPGEnc Plus" version 2.512.52.161
1) Åbn 'File' - 'MPEG Tools' - 'Merga & Cut'. Sæt typen til 'MPEG-2 Super VideoCD'.
2) Tilføj din MPG-fil og dobbelt-klik den.
3) Sæt tiderne (se nedenfor) og tryk 'OK'.
4) Tryk 'Browse' ud for 'Output' og placér og navngiv filen.
5) Efter kørslen kan du gentage processen fra punkt 3, til du har alle splits.

Tider
   Følgende er beregnet til at bruge på SVCD'er med et 8 sekunders 'Skift CD'-spor på hver CD undtagen den sidste. Derudover er indberegnet 5 sekunders overlapning.

X=Antal CD'er ; S=Tid i sekunder ; %=%-tal.
T1=((X-1)*13+N)/(%+X-1)*100-8
T2=T1-5
T3=2*T1
T4=T3-5
2 CD'er: Start-T1 og T2-End
3 CD'er: Start-T1 og T2-T3 og T4-End

   Efter opslitningen er færdig, bør du kontrollere hver fil ved afspilning, ligesom du bør kontrollere, at der ikke er mere end 791 MB beregnet pr. CD. Gå til Brænd SVCD.


Brænd SVCD

"Nero Burning ROM" version 6.6.0.8
1) Gå ind i Nero og vælg 'Super Video CD'. Du skal blot trække alle de valgte filer over i 'Videos/Pictures'-vinduet. Husk at få den rigtige rækkefølge og at sætte end-tid på dem med dobbeltklik.
2) Når du er færdig med at brænde, bør du teste den lavede SVCD ved at lave en standard afspilning.
3) Du er nu færdig med din SVCD, og kan slette hele dir'et \Filmtitel\.


Layout af DVD

   Alle de enkelte filer i dit evt. Filmtitel\FILES\-dir skal nu ikke bruges længere. Du skal dog bruge alt det som ligger i evt. under-dir Filmtitel\FILES\xxx\.

"DVD-lab PRO" version 1.53 b050530
1) Vælg 'Normal' hvis du ikke har VTS-filer, og 'Advanced' hvis du har.
2) VTS-filer tages fra dit Filmtitel\FILES\VIDEO_TS\-dir. Valgbare undertekst-filer (DVD.SUB) tages fra dit Filmtitel\FILES\SUBx\-dir. Alle andre filer tages fra dit Filmtitel\FILES\DONE\-dir.
3) Selve brugen af programmet er for omfattende at gå ind i her. Under 'Help' - 'Help' er der dog en rigtig god guide i brugen. Det kræver lidt tilvænning, inden man har helt styr på det.
4) Gode råd om undertekster:
   a) Du skal sætte 'margins', så de passer til din film. Dette er noget, som man kun kan prøve sig frem med. Mit udgangspunkt er 'Right' og 'Left' på 64 og 'Top' og 'Bottom' på 80.
   b) Vær opmærksom på, om tiderne på dit undertekst-spor er det samme som i DVD.SUB-filen. Hvis de står forkert, skal du sikkert ændre din setting på 'Timecode'.
   c) Husk at sætte farve og outline, så de passer til din film. Husk endvidere at sætte sproget og bestemme, om underteksten skal være 'always ON'.
   d) Gem SPx-filerne i dit Filmtitel\FILES\DONE\-dir.
5) Andre gode råd:
   a) Menuerne (720x540) skal holdes fri af de øverste/nederste 70 pixels, hvis de skal passe til 16:9-format.
   b) Der er ikke automatisk et index i slutningen af et spor (relevant når flere spor kører i forlængelse af hinanden).
   c) Hvis du bruger originale AC3-filer, så skal du huske at gå ind og sætte et evt. nedskrevet 'Audio delay' på dem (højreklik på selve lydsporet).
   d) Tænk over strategien, når du laver menuer. Film-spor kan som hovedregel kun linke til samme VTS.
6) Selvom der ser ud til at være mere end en DVD i compile-vinduet, så kan man mange gange sagtens brænde den alligevel. Indtil videre er det gået godt for mig med samlet 4,72 GB.
7) Når du skal compile skal du sætte 'Output Folder' til dit \Filmtitel\-dir.
8) Når den er færdig, skal du gå ind og slette dir'et Filmtitel\AUDIO_TS\.
9) Test din lavede DVD, ved at gå ind i dir'et Filmtitel\VIDEO_TS\ og afspille filen VIDEO_TS.IFO med din software-player på PC'en.
10) Nu skal du ikke bruge dir'et Filmtitel\FILES\ mere.
11) Gå til Brænd DVD.


Brænd DVD

"Nero Burning ROM" version 6.6.0.8
1) Gå ind i Nero og vælg DVD-Video. Du skal blot trække alle filerne fra dit Filmtitel\VIDEO_TS\-dir ind i \VIDEO_TS\-dir'et i Nero.
2) Når du er færdig med at brænde, bør du teste den lavede DVD ved at lave en standard afspilning.
3) Du er nu færdig med din DVD, og kan slette hele dir'et \Filmtitel\.


Opsætning af "DVD Decrypter"

1) Vælg 'Tools' - 'Settings'.
2) Sæt alt som på billederne nedenfor. Dog kan du sætte 'RCE Protection Region' og 'Default Destination' til dine foretrukne værdier.
3) De faneblade, som ikke er vist, skal bibeholde standard-opsætningen.
4) Tilbage i selve programmet skal du sikre dig, at 'Mode' - 'File F' er valgt.

pic_a1.png pic_a2.png pic_a3.png pic_a4.png


Opsætning af "DVD Shrink"

1) Vælg 'Edit' - 'Preferences'.
2) Alle settings skal stå, så de passer til dit system. Nedenfor er billeder af en typisk opsætning.

pic_b1.png pic_b2.png pic_b3.png pic_b4.png pic_b5.png


Opsætning af "VFAPI Reader Codec"

Efter udpakningen køres filen VIFPSET.BAT.


Opsætning af "VirtualDub"

1) Efter udpakningen køres filen AUXSETUP.EXE og 'Handler' installeres.
2) Husk at få plugin'et SUBTITLER.VDF ind i dir'et \PLUGINS\.
3) Hvis du har installeret "VobSub" version 2.23 FØR VirtualDub, skal VobSub installeres endnu engang EFTER VirtualDub er installeret, for at få plugin'et på plads.
4) I dir'et \AVIPROXY\ køres PROXYOFF.REG og der svares 'Ja'.